Regulamin

Warunki ogólne  

 1. Strona dostępna pod adresem internetowym https://www.krakmasz.pl jest własnością Łukasza Wojasiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krakmasz Maszyny Do Szycia Łukasz Wojasiewicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Kantego Przyzby 1, 30-385 Kraków, NIP 863-154-45-64, REGON 260221254, adres poczty elektronicznej: sklep@krakmasz.pl, numer telefonu: +48 506 838 309.
 1. Ceny towarów znajdujące się na stronie są podane w złotych polskich i są cenami brutto. Firma zastrzega sobie prawo zmiany cen. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Ceny przesyłek są przedstawione pod adresem https://www.krakmasz.pl/info/koszty-dostawy/
 1. Zawartość strony nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, jest to jedynie zaproszenie do współpracy.
 1. Produkty przedstawione na stronie są fabrycznie nowe i wolne od wad oraz posiadają gwarancję producenta.
 2. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu: https://www.krakmasz.pl/info/polityka-cookies/

 3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

 

Odstąpienie od umowy  

Adres do zwroty towaru Krakmasz Maszyny Do Szycia Łukasz Wojasiewicz ul. Jana Kantego Przyzby 1, 30-385 Kraków 

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy do pobrania tutaj: Wzór odstąpienia od umowy
 1. Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt: nie był używany, nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – folia – jeżeli takie posiadał, nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – pudełko – jeżeli takie posiadał, nie został w inny sposób zniszczony.
 1. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego
 1. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje które dotyczą uszkodzeń mechanicznych przesyłki spowodowanych podczas transportu firmami transportowymi będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez pracownika poczty lub firmy kurierskiej.
 1. Reklamacje towaru należy zgłaszać na adres sklep@krakmasz.pl lub na adres podany w karcie gwarancyjnej. W przypadku reklamacji Zamawiający zobowiązany jest starannie i bezpiecznie zapakować towar najlepiej w oryginalnym opakowaniu wraz ze kompletnym wyposażeniem, jakie Zamawiający otrzymał i wysłać na siedziby firmy Krakmasz Maszyny Do Szycia Łukasz Wojasiewicz lub adres podany w karcie gwarancyjnej. Do przesyłki należy również załączyć dokument zakupu i opis zaistniałego problemu. Koszt przesyłki reklamacyjnej ponosi Kupujący.

 

Inne  

 1. Przesyłane dane osobowe stanowią niezbędne minimum do nawiązania współpracy.

 2. Zawartość strony jest własnością firmy Krakmasz wszelkie kopiowanie zabronione